sipche passcard

دوشنبه ۲۵ تير ۱۴۰۳


چرا پس کارت؟

طرح «پس کارت» شامل تعداد گسترده ای از مجموعه های برگزیده ( شامل استخر ها، سالن های بدنسازی، رستوران ها، فروشگاه های البسه و ورزشی ، دندانپزشکی و ... در سطح استان های تهران و البرز و مراکز استان های کشور ) می باشد. اعضا با هر خرید در مجموعه ها به وسیله ی «پس کارت» می توانند ضمن دریافت مزایای کارت، در هنگام خرید از مجموعه های خدماتی و یا فروشگاهی درصدی از قیمت محصول را به عنوان «پس آنی (تخفیف)» و «پس ذخیره (پس انداز)» دریافت کنند که در زمان پرداخت وجه «پس آنی» بلافاصله به صورت نقدی از همان صورت حساب کسر گردیده و «پس ذخیره» در کارت ذخیره می شود تا در خرید بعدی در همان مجموعه و یا سایر مجموعه ها قابل استفاده باشد.شایان ذکر است اعتبار این کارت یکساله می باشد و محدودیتی جهت تعداد استفاده از خدمات در طول روز، ایام هفته یا سال ندارد. در ضمن درصورت همراه داشتن مهمان و یا همراه به هر تعداد محدودیتی در استفاده از استخر ها و رستوران ها و ... وجود ندارد.


از پس کارت چه انتظاری دارید؟

دانلود اپلیکیشن پس کارت

مجموعه های پس کارت را به آسانی پیدا کنید

اپلیکیشن پس کارت مخصوص موبایل خود را دانلود کنید

تازه های پس کارت

دوست داریم بیشتر از شما بشنویم!