sipche passcard

پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲


ممسابقات لیگ برتر بدمینتون آقایان و بانوان در روز پنجشنبه 20 شهریور در شهر های:قم ، زنجان ، کرمان برگزار شد که پس کارت (pass card)بعنوان یکی از حامیان اصلی این مسابقات در کنار مسئولین برگزارکننده در جهت هر چه بهتر برگزار شدن این مسابقات همکاری داشت.

passcard
passcard
passcard
passcard