sipche passcard

جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳چرا این کارت ؟

معرفی پس کارت

طرح "پس کارت"  شامل تعداد گسترده ای از مجموعه های برگزیده می باشد. بی تردید انتخاب این مجموعه ها با دقت و حساسیت ویژه ای انجام شده است. بر خلاف سایر کارت ها و طر ح های مشابه که عمدتاً تک مجموعه ای هستند، ما مجموعه های گسترده و متنوعی را به این طرح متصل نموده ایم. اعضای ما با هر خرید در مجموعه ها به وسیله ی "پس کارت" می توانند ضمن دریافت مزایای کارت، امتیازات دیگری نیز دریافت نمایند. البته این مزایا تنها برای اعضایی می باشد که این کارت را به کارکنان مجموعه ها ارائه می دهند. دارندگان "پس کارت" در هنگام خرید از مجموعه های خدماتی و یا فروشگاهی درصدی از قیمت محصول را به عنوان "پس آنی" و "پس ذخیره" دریافت می کنند که در زمان پرداخت وجه "پس آنی" بلافاصله به صورت نقدی از همان صورت حساب کسر گردیده و "پس ذخیره" در کارت ذخیره می شود تا در خرید بعدی در همان مجموعه و یا سایر مجموعه ها قابل استفاده باشد .

 

معرفی بیشتر پس کارت

 

پس کارت کارتی غیر بانکی است که مبلغ قابل پرداخت شما را در مجموعه های طرف قرارداد کمتر و قدرت خرید شما را بیشتر خواهد کرد. با پس کارت در هر خرید مبلغی به صورت آنی از صورتحساب شما کسر می شود و مبلغی به صورت امتیاز که در خرید بعدی قابل استفاده می باشد در پس کارت شما ذخیره می گردد. به طور مثال شما به پذیرنده ای(رستوران، فروشگاه و ...) مراجعه نموده اید و مبلغ قابل پرداخت شما 100 هزار تومان شده است. با ارائه پس کارت به صندوقدار، وی مبلغ صورتحساب شما را بر روی دستگاه کارتخوان پس قرار می دهد و رسید چاپی را تحویل شما خواهد داد. رسید چاپی را در زیر ملاحظه می فرمایید:

 

رسید اولین تراکنشی که با کارت انجام شده است :

reside avalin tarakonesh

 

همانطور که ملاحظه می فرمایید به جای پرداخت مبلغ 100 هزار تومان با کسر مبلغ 35 هزار تومان مبلغ پرداختی شما معادل 65 هزار تومان شده است. این در حالی است که با انجام این تراکنش 5 هزار تومان به عنوان پس ذخیره در کارت شما ذخیره می گردد تا در تراکنش های بعدی از آن استفاده نمایید.

 

رسید دومین تراکنشی که با پس کارت انجام شده است :

reside dowomin tarakonesh

 

 

در این تراکنش با توجه به اینکه کارت دارای 5 هزار تومان شارژ پس ذخیره می باشد مجموع مبلغ پس آنی و پس ذخیره موجود در کارت از مبلغ اصلی صورتحساب کسر می گردد و مبلغ پرداختی معادل 60 هزار تومان می شود. همانگونه که مشاهده می فرمایید با ارائه پس کارت به مراکز طرف قرارداد کمتر از صورتحساب واقعی خود پرداخت خواهید کرد و بخاطر انجام این خرید در استفاده بعدی خود از این کارت، حتی باز هم مبلغ کمتری پرداخت می نمایید.

 

نحوه عملکرد پس کارت

 

تصور کنید دارنده "پس کارت" می باشید و به ترتیب از هشت مجموعه در جدول زیر استفاده می نمائید. در مجموعه اول که کافی شاپ است، برنامه ۱۵ درصد "پس آنی" و ۵ درصد "پس ذخیره" را تعریف کرده است. فرض کنید شما در کل ۴۰ هزار تومان خرید کرده اید. با ارائه این کارت به صندوق دار مبلغ ۶ هزار تومان "پس آنی" از مبلغ کل کسر گردیده و ۲ هزار تومان نیز به عنوان "پس ذخیره" در کارت شما ذخیره می گردد که در خرید بعدی قابل استفاده می باشد. در نتیجه مبلغ قابل پرداخت شما ۳۴ هزار تومان می باشد. در خرید دوم که از باشگاه ورزشی انجام می شود در برنامه ۳۰ درصد "پس آنی" و ۱۰ درصد "پس ذخیره" تعریف شده است. لذا به شما برای عضویت یکماهه باشگاه که مبلغ ۱۰۰ هزار تومان می باشد، ۳۰ هزار تومان "پس آنی" و ۱۰ هزار تومان "پس ذخیره" تعلق می گیرد. بنابر این با توجه به ۲ هزار تومان ذخیره خرید قبلی، مبلغ ۶۸ هزار تومان پرداختی کل شما به باشگاه بوده و همچنین ۱۰ هزار تومانِ "پس ذخیره" شما در خرید بعدی قابل استفاده خواهد بود. لازم به توضیح است در هر تراکنش برابر با میزان دو برابر "پس ذخیره" همان تراکنش مجاز به استفاده از موجودی "پس ذخیره" می باشید. اگر این روند تا خرید هشتم ادامه یابد، طبق جدول ملاحظه خواهیم نمود که با هشت خرید از محصولات و خدمات روزانه تان ۲۴۳ هزار تومان کمتر پرداخت کرده اید.  

passcard