sipche passcard

دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹


پس کارت در پی خدمات ­رسانی بهتر و افزایش رضایت­مندی مشتریان، سرویس­ دهی خود را تنها منوط به پایتخت نکرده است و مدتیست که سرویس­ دهی در شهرستان ها و مراکز استان ها را نیز آغاز کرده است. هم­اکنون پس کارت مفتخر است که در استانها سرویس­ دهی می­ کند و مدیران شرکت امیدوارند که به زودی این سیستم در کل شهرستان های کشور مورد استقبال عموم قرار بگیرد. به این ترتیب سبد اقتصادی خانواده ­ها نه فقط در تهران بلکه در مراکز استان ها و شهرستان ها نیز تحت تاثیر ایده گروه پس کارت قرار بگیرد.